РУСУКРENGEST
Впровадження природоохоронної політики – шлях до екологічної ефективності виробництва

Зростання виробництва без збільшення екологічного навантаження – основа політики з охорони навколишнього середовища та управління якістю.

З метою реалізації природоохоронної політики всі працівники АТ «Нітроферт» у повсякденній роботі дотримуються наступних принципів:

  • керуватися чинними правовими актами Естонії та розробленою документацією інтегрованої системи управління (ІСУ)
  • підвищувати екологічну обізнаність
  • максимально знижувати шкідливий вплив на навколишнє середовище
  • раціонально використовувати природні ресурси: природний газ, артезіанську і озерну воду, а також електричну та теплову енергію
  • повторно використовувати відходи виробництва
  • постійно вдосконалювати процедури ІСУ
  • щорічно переглядати політику управління
  • аналізувати функціонування ІСУ
  • перевіряти дієвість політики управління за допомогою атестованих внутрішніх і зовнішніх аудиторів
  • надавати відкритий доступ до документації ІСУ, програмою досягнення цільових екологічних показників і результатами оцінки екологічних аспектів

На АТ «Нітроферт» прийнято Програму досягнення цільових екологічних показників до 2017 року, в рамках якої буде реалізовано низку масштабних природоохоронних проектів:

1. Спорудження установки очищення газового конденсату з метою скорочення споживання озерної води, зменшення кількості шламу на 20%, а також ліквідації азотовмісного стоку, що направляється на біологічну очистку, а потім – у Фінську затоку.
Намічений термін виконання: 2016–2017 рр.

2. Капітальний ремонт печі первинного риформінгу із застосуванням тонкостінних реакційних труб з метою зниження витрат природного газу на спалювання – печі первинного риформінгу.
Намічений термін виконання: 2015 р.

3. Встановлення фільтрів для очищення артезіанської води від заліза і марганцю.
Намічений термін виконання: 2015 р.

4. Скорочення споживання озерної води на 50 м3/год.

5. Ліквідація азотовмісного стоку у Фінську затоку, потужністю 450 тис. м3/рік  (2,1 м³ на 1 тонну аміаку).

 

Обсяг фінансування програми досягнення цільових екологічних показників складає 11 мільйонів ЄВРО