РУСУКРENGEST
AS Nitrofert – Eesti suurim lämmastikväetiste tootja

1969. aastal alustas sünteetilise ammoniaagi ja karbamiidi tootmist hõlmav tehas esimese toodangu väljalaset. Aastaid hiljem moodustati selle ettevõtte baasil aktsiaselts Nitrofert, mis 2014. aastast kuulub nelja suurima Ukraina keemiatehase tööd koordineerivasse gruppi OSTCHEM.

AS Nitrofert katab täielikult Eesti tarbijate vajaduse ammoniaakvee järele ja suuremas osas karbamiidi järele. Igal aastal tarnitakse põhiosa toodangumahust Euroopa, Skandinaavia maade ning Ameerika Ühendriikide, Brasiilia, Nigeeria, Keenia ja Senegali turgudele: 100% müügiammoniaaki ja umbes 90% karbamiidi. 2007. aastal sertifitseeriti AS Nitrofert Eesti Veterinaar- ja Toiduameti poolt kui "söödalisand" marki karbamiidi tootja.

Käesoleval ajal töötab ettevõttes 435 töötajat, kellest 85 on insenertehnilised spetsialistid. AS Nitrofert juhtkond aitab igati kaasa töötajate kutsealasele arengule, rakendades süstemaatiliselt ellu täiendõppe programme.

Ettevõtte ülioluliseks tegevussuunaks on tootmise majandusliku ja ökoloogilise efektiivuse tagamisele suunatud ökoloogiliste sihtnäitajate saavutamise programmi ellurakendamine.

 

AS Nitrofert spetsialistid on välja töötanud ja juurutanud integreeritud juhtimissüsteemi vastavalt standardite ISO:9001 ja ISO:14001 nõuetele. See kvaliteedijuhtimissüsteem sertifitseeriti rahvusvahelise ettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) poolt 2007. aasta oktoobris