РУСУКРENGEST
Rahvusvaheliste standardite järgimine tootmises tagab toodangu kõrge kvaliteedi

AS Nitrofert, nagu ka teised OSTCHEM grupi ettevõtted, osaleb rahvusvahelises sertifitseerimises. Kõik ettevõtte tootmisprotsessid vastavad euroopa standarditele ja toodetava toodangu järele on turul suur nõudlus.

AS Nitrofert töötas välja ja juurutas rahvusvaheliste standardite süsteemi vastavalt  kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 nõuetele. Rahvusvahelised juhtimissüsteemid sertifitseeriti rahvusvahelise ettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) poolt 2007 a. oktoobris (või 29. oktoobril 2007 a.).